So far so good

Dear students,
Here is an update of how many graded reader summaries you have submitted as of 6 a.m. today.

1     alice    3
2     asahi    2
3  atsuhito    3
4       aya    3
5     ayumi    2
6    chacha    2
7     eishi    2
8    fumiya    3
9     genki    4
10   harumi    4
11     hide    3
12      jun    3
13   kakuto    3
14   kandai    3
15   kasumi    3
16   kazuma    4
17  kensuke    2
18   koharu    2
19    kouki    4
20      mai    2
21     mako    3
22   manabu    1
23     mayu    4
24     mike    3
25     miki    3
26     miku    3
27   minako    1
28   minami    3
29    mirei    4
30    moeka    2
31    moena    3
32    natsu    4
33     nono    3
34      rio    2
35      ryo    1
36     saki    2
37   sakura    4
38     sena    3
39     sera    4
40  shimpei    4
41    shine    1
42 shintaro    4
43   taichi    3
44      tmk    2
45     tomo    1
46   tomoya    1
47     yuji    1
48     yuka    3
49     yuki    4
50     yumi    4
51     yuna    4
52   yuto_s    3
53   yuto_y    3

Kind regards,
Chris Elvin


Comments