How much are you reading?

Week_1Week_2Week_3Week_4Week_5Week_6Week_7
alice0102100
asahi0101010
atsuhito0011110
aya0111110
ayumi0011101
chacha0110000
eishi0110100
fumiya0011111
genki0010040
harumi1011111
hide0111110
jun0102102
kakuto0020111
kandai0011110
kasumi0021000
kazuma0000410
kensuke0101100
koharu0010110
kouki0111110
mai0011010
mako0011111
manabu0001010
mayu0111111
mike0111110
miki0111110
miku0021021
minako0010110
minami0111010
mirei0111100
moeka0011201
moena0111110
mri0000110
natsu0111110
nono0111100
rino0000200
rio0011010
ryo0000110
saki0101001
sakura0111110
sena0012000
sera0111120
shimpei0102101
shine0010000
shintaro0021110
sit0000010
taichi0011110
tmk0110120
tomo0010000
tomoya0000120
yuji0010020
yuka0111110
yuki0111110
yumi0111110
yuna0111110
yuto_s0011110
yuto_y0011111

Comments